بخشدار مرکزی نکا

ابراهيم طاهري برمائي

ورود به سایت

جلسه بررسي مشكلات حقابه بران روستاها

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا ، با حضور مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا ، مدير امور منابع آب نكا ، بهشهر و گلوگاه، مدير توزيع منابع آب شهرستان نكا و شوراي اسلامي و دهياران روستاهاي خورشيد ، شهاب الدين ، حلمسر و كوهساركنده مشكلات مربوط به حقابه بران روستاهاي مذكور بررسي شد.

فرم ارسال نظر