بخشدار مرکزی نکا

ابراهيم طاهري برمائي

ورود به سایت

بازديد از روستاهاي للرد و لاكتراش

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا ، با حضور مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا ، مهندس اصغريان مدير كل امور روستايي و شوراهاي استانداري مازندران ، مهندس مظفري مدير كل روابط عمومي استانداري مازندران از مشكلات و معظلات اجراي طرح هادي روستاهاي للرد و لاكتراش بازديد بعمل آمد .

 

فرم ارسال نظر