بخشدار مرکزی نکا

ابراهيم طاهري برمائي

ورود به سایت

جلسه كميته اشتغال شهرستان نكا

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا ، با حضور مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا ،رئيس اداره كار تعاون و رفاه اجتماعي نكا ، رئيس اداره صنعت معدن و تجارت نكا،نماينده بنياد بركت استان مازندران ، نماينده شيلات ، رئيس بانك كار آفريني اميد نكا و تني چند از ادارات نكا ، جلسه كميته اشتغال شهرستان نكا با هدف رسيدگي به پرونده هاي وام خود اشتغالي در محل بخشداري مركزي نكا برگزار گرديد.

 

فرم ارسال نظر