بخشدار مرکزی نکا

ابراهيم طاهري برمائي

ورود به سایت

جلسه ستاد تسهيلات بنياد بركت

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا ، با حضور مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا و تني چند از روساي ادارات شهرستان نكا جلسه ستاد تسهيل بنياد بركت برگزار گرديد.

 

فرم ارسال نظر