بخشدار مرکزی نکا

ابراهيم طاهري برمائي

ورود به سایت

جلسه ستاد ساماندهي مدارس

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا ، با حضور مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا ، مديريت آموزش و پرورش نكا و دهياران روستاهاي نوذرآباد، طوسكلا، تازه آباد و زرندين سفلي جلسه ساماندهي مدارس در محل بخشداري مركزي نكا برگزار گرديد.

 

فرم ارسال نظر