بخشدار مرکزی نکا

ابراهيم طاهري برمائي

ورود به سایت

جلسه كار گروه تعزيرات آرد و نان شهرستان نكا

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا ، با حضور مهندس غلاميان معاون فرماندار نكا ، مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا ، بخشدار محترم هزارجريب ، رئيس  محترم اداره غله و خدمات بازرگاني نكا ، رئيس محترم اداره صنعت معدن و تجارت نكا ، رئيس محترم شبكه بهداشت و درمان نكا ، رئيس محترم  اداره ميراث فرهنگي و گردشگري نكا، رئيس محترم شركت تعاوني اتحاديه خبازان شهرستان نكا ، جلسه كارگروه تعزيرات آرد و نان در محل بخشداري مركزي نكا برگزار گرديد.

فرم ارسال نظر