بخشدار مرکزی نکا

ابراهيم طاهري برمائي

ورود به سایت

جلسه ماهانه دهياران بخش مركزي برگزار شد

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا ، با حضور مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا ، مسئول موكب انصار الحسين نكا ، رئيس اداره محيط زيست و رئيس شوراي زكات شهرستان نكا ، جلسه ماهانه دهياران بخش مركزي نكا در سالن اجتماعات آن فرمانداري برگزار گرديد.

 

فرم ارسال نظر