بخشدار مرکزی نکا

ابراهيم طاهري برمائي

ورود به سایت

بازديد از دهياري روستاي چاله پل

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا ، صبح امروز مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا عملكرد اعضا محترم شوراي اسلامي و دهيار روستاي چاله پل را بررسي نمودند. همچنين در ادامه از ساختمان در حال ساخت دهياري روستاي مذكور بازديد بعمل آوردند.

فرم ارسال نظر