بخشدار مرکزی نکا

ابراهيم طاهري برمائي

ورود به سایت

بازديد از خانواده محترم شهدا

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا ، مهندس توحيدي مقدم فرماندار نكا ، مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا و تني چند از روساي ادارات نكا از خانواده هاي معظم شهيدان لقماني،سالخورده و نوروزي بازديد بعمل آوردند.

فرم ارسال نظر