بخشدار مرکزی نکا

عقیل محمودی سفیدکوهی

ورود به سایت

بازديد ميداني از مكان برگزاري جشنواره هلو وشليل

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا، با حضور مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا از مكان برگزاري جشنواره هلو و شليل در روستاي بايع كلا بازديد ميداني بعمل آمد.

فرم ارسال نظر