بخشدار مرکزی نکا

عقیل محمودی سفیدکوهی

ورود به سایت

بازديد ميداني از مكان برگزاري جشنواره هلو و شليل

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا، با حضور مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا و اعضا محترم ستاد برگزاري جشنواره هلو شليل از مكان جشنواره بازديد ميداني بعمل آمد.

فرم ارسال نظر