بخشدار مرکزی نکا

عقیل محمودی سفیدکوهی

ورود به سایت

بازديد مهندس محمودي از روستاهاي ولاشد پائين و ندافخيل

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا ، مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا از ساختمان در حال ساخت دهياري و اجراي طرح هادي روستاي ولاشد پائين بازديد بعمل آوردند همچنين در اين روز از روند ساخت ساختمان دهياري روستاي ندافخيل و از محل اجراي پروژه جاده ارتباطي ندافخيل به اطرب بازديد بعمل آوردند.

فرم ارسال نظر