بخشدار مرکزی نکا

عقیل محمودی سفیدکوهی

ورود به سایت

بازديد سرزده از اداره برق شهرستان نكا

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي نكا ، مهندس محمودي بخشدار مركزي نكا به همراه مسئول حراست فرمانداري نكا بصورت سرزده از اداره برق اين شهرستان بازديد بعمل آوردند.

فرم ارسال نظر