بخشدار مرکزی نکا

عقیل محمودی سفیدکوهی

ورود به سایت

تماس با بخشدار

اطلاعات تماس

پشتیبانی

آدرس:
خیابان انقلاب - ساختمان فرمانداری - بخشداری مرکزی شهرستان نکا تهران ایران

تلفن: 011-34742007

فکس: 011-34730136